Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Thông tin đối ngoại

Đài TT-TH Điện Bàn

Chương trình phát thanh tuyên truyền thông tin đối ngoại tháng 6.2019

Năm đăng: 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại Tải về :

Chương trình phát thanh tuyên truyền thông tin đối ngoại tháng 6.2019


Các media khác:

Chương trình phát thanh tuyên truyền thông tin đối ngoại tháng 6.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Chương trình phát thanh tuyên truyền thông tin đối ngoại tháng 5.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền Thông tin đối ngoại Tháng 12.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền Thông tin đối ngoại tháng 11.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền Thông tin đối ngoại tháng 10.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền Thông tin đối ngoại tháng 9.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền thông tin đối ngoại tháng 8.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Tuyên truyền Thông tin đối ngoại tháng 7.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Chương trình phát thanh Thông tin đối ngoại tháng 1.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại

Chương trình phát thanh Thông tin đối ngoại tháng 4.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Thông tin đối ngoại
12
Items 1 to 10 of 12


BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)