Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Biến đổi khí hậu

Đài TT-TH Điện Bàn

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 12.2019

Năm đăng: 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0 Tải về :

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 12.2019


Các media khác:

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 12.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 11.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 10.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 9.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 8.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 7.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 6.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 5.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 4.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền biến đổi khí hậu tháng 3.2019

Năm đăng : 2019 Danh mục : Biến đổi khí hậu Lượt xem : 1
12
Items 1 to 10 of 12

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)