Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Biến đổi khí hậu

Đài TT-TH Điện Bàn

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 06.2020

Năm đăng: 2020 Danh mục : Biến đổi khí hậu Tải về :

Chương trình phát thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tháng 06.2020
BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)