Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cải cách hành chính

Đài TT-TH Điện Bàn

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 06.2020

Năm đăng: 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 2 Tải về :

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 06.2020


Các media khác:

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 06.2020

Năm đăng : 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 2

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 05.2020

Năm đăng : 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 04.2020

Năm đăng : 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 1

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 03.2020

Năm đăng : 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 02.2020

Năm đăng : 2020 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0
1
Items 1 to 10 of 5

Video clip tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)