Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cải cách hành chính

Đài TT-TH Điện Bàn

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 12.2021

Năm đăng: 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 1 Tải về :


Các media khác:

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 12.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 1

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 11.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 09.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 08.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 1

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 07.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 06.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 05.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 04.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình phát thanh tuyên truyền cải cách hành chính tháng 03.2021

Năm đăng : 2021 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0
1
Items 1 to 10 of 10

Video clip tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)