Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cải cách hành chính

Đài TT-TH Nam Trà My

Chương trình CCHC làm sao cho người dân thấy lợi ích của chuyển đổi số

Năm đăng: 2022 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0 Tải về :


Các media khác:

Chương trình CCHC làm sao cho người dân thấy lợi ích của chuyển đổi số

Năm đăng : 2022 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0

Chương trình TT CCHC bài phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Năm đăng : 2022 Danh mục : Cải cách hành chính Lượt xem : 0
1
Items 1 to 10 of 2

Video clip tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)