Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cải cách hành chính


Bản tin phát thanh trên sóng truyền thanh xã, phường, thị trấn

- Năm 2020

- Năm 2021

- Năm 2022

- Năm 2023

- Năm 2024

Chương trình phát thanh trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện, thị xã, thành phố


Video clip tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2021
BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)